ขอเชิญร่วมกิจกรรม You pick … We buy ครั้งที่ 11

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม You pick … We buy ครั้งที่ 11

                       กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมดี๊ดี You pick … We buy ครั้งที่ 11 เปิดรับสมัครอาจารย์ นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มาร่วมกันคัดเลือกหนังสือและโสตทัศนวัสดุ เพื่อนำมาให้บริการในสำนักหอสมุด สิทธิพิเศษสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ท่านจะสามารถคัดเลือกหนังสือ/โสตทัศนวัสดุได้ 10 รายการ จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (นิสิตปริญญาตรีที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 7 ชั่วโมง นิสิตรหัส 51 : ด้านวิชาการและวิชาชีพ , นิสิตรหัส 52 เป็นต้นไป : ด้านการคิดและการเรียนรู้) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook fanpage : You pick we buy หรือ เบอร์โทรศัพท์ 0 2942 8616 ต่อ 116 คุณจุไรวรรณ ประสิทธิสุข

 

ขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

1. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ http://bit.ly/2jh15ku

2. เลือกรูปแบบกิจกรรมที่ท่านสนใจสมัครเพียง 1 รูปแบบ และ ปฏิบัติตามคำแนะนำในแบบลงทะเบียนออนไลน์

   รูปแบบที่ 1 ไปคัดเลือกด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2560 - 2 เมษายน 2560 (ลงทะเบียน 30 คน)

   รูปแบบที่ 2 ไปคัดเลือกร่วมกับสำนักหอสมุด วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. (ลงทะเบียน 30 คน - มีรถตู้รับ-ส่ง ระหว่างสำนักหอสมุด - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)