สำนักหอสมุดเปิดให้บริการห้องศึกษาเดี่ยวเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการห้องศึกษาเดี่ยวเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ต้องการทำงานศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดให้บริการจำนวน 5 ห้อง ที่ชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ และสามารถใช้ห้องเพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยได้ต่อเนื่องนาน 1 เดือน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืมคืนหนังสือ ชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ โทร. 02-942-8616 ต่อ 314 , 094-490-7467 หรือ LINE ID: kulib