กิจกรรม Bookaholic Corner

กิจกรรม Bookaholic Corner

          Bookaholic Corner เป็นการแนะนำหนังสือใหม่ น่าอ่าน หนังสือยอดนิยม หนังสือขายดี และหนังสือที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ นำมาจัดแสดงเพื่อให้นักอ่านทุกท่านเข้าถึงหนังสือดี ๆ ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสำนักหอสมุดได้คัดสรรหนังสือน่าอ่านหลากหลายประเภท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บริเวณโซนพื้นที่นั่งอ่าน โถงต้นนนทรี ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ ผู้ที่สนใจสามารถเลือกอ่านและยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืนหนังสือ ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ และพิเศษสุดสำหรับท่านที่ยืมหนังสือและร่วมประเมินแบบสอบถามออนไลน์ พร้อมแนะนำหนังสือที่น่าสนใจหรือร่วมแสดงความคิดเห็นมาที่ https://goo.gl/kQGHfl หรือสแกน QR CODE จากนั้นแสดงผลส่งแบบการประเมินแก่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ยืม – คืน รับของที่ระลึกน่ารัก ๆ ไปเลยทันที!! “เพราะการอ่าน...ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด”