ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

สนใจร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนได้ที่  www.lib.ku.ac.th/orientation