ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย "การลักลอกทางวิชาการและจริยธรรมของนักวิจัย"

สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training