ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ “พระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

Untitled 12 revised

Untitled 12 revised

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำนิทรรศการ “พระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันสำคัญต่าง ๆ เช่น ทรงเปิดงานวันเกษตร , ทรงปลูกต้นนนทรีและทรงดนตรี , พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ เป็นต้น ท่านสามารถรับชมได้ที่ http://www.lib.ku.ac.th/exhibrary ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป