สวนสวยด้วยมือเรา

กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว ในหัวข้อ “สวนสวยด้วยมือเรา”

          สำนักหอสมุด ขอแนะนำรายชื่อหนังสือเกี่ยวกับการปรับปรุงและดูแลสวน การแต่งสวนสวย ๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้แนวทางในการจัดสวน ให้เนื้อหาตั้งแต่การเริ่มต้นทั้งการวางแผนจัดการพื้นที่ ปลูกต้นไม้ งานระบบ การดูแลรักษา และรูปแบบการจัดหลายสไตล์ด้วยกัน เข้าใจง่ายและทำตามได้จริง พร้อมภาพประกอบสวยงาม  สำหรับนักจัดสวนและผู้ที่สนใจการจัดสวนมือใหม่ไม่ควรพลาด สามารถดูรายชื่อหนังสือได้ที่ http://kulc.lib.ku.ac.th/uread หรือ www.facebook.com/kulibpr และจอทัชสกรีน ณ ทางเชื่อมชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติสำนักหอสมุด