พืชดูดคาร์บอน

กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “พืชดูดคาร์บอน”

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. ร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในเดือนนี้เป็นคำถามในหัวข้อ “พืชดูดคาร์บอน” ส่งคำตอบเพื่อชิงรางวัลกระบอกน้ำสุดเก๋ สนับสนุนการลดปริมาณขยะจากการใช้แก้วกระดาษ เดือนละ 3 รางวัล โดยร่วมตอบคำถาม ได้โดยพิมพ์ URL : https://goo.gl/Qigphj ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทาง facebook : www.facebook.com/kuecolibrary และแจ้งผลทางอีเมลเพื่อรับรางวัลประจำเดือนเมษายน 2560