เชิญชมเทปบันทึกการเสวนาการบรรยาย "ยุคบิ๊กดาต้า ห้องสมุดต้องปรับตัวหรือไม่อย่างไร?"

 

คลิกเพื่อชมเทปบันทึกการบรรยาย

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเทปการบรรยาย "ยุคบิ๊กดาต้า ห้องสมุดต้องปรับตัวหรือไม่อย่างไร?"
วิทยากรโดย รศ.ดร.อติวงค์ สุชาโต 
ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.