กิจกรรม Green Quiz “เครื่องพิมพ์ลบและพิมพ์ซ้ำได้”

20180919 greenquiz oct Printer

20180919 greenquiz oct Printer

กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม “เครื่องพิมพ์ลบและพิมพ์ซ้ำได้”

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อชิงรางวัลลำโพงและประกาศแจ้งผลผู้ที่ได้รับรางวัลทางอีเมลโดยร่วมตอบคำถามได้ โดยพิมพ์ URL: https://goo.gl/U2Njgy ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และร่วมตอบคำถามง่ายๆ 3 ข้อ ดังนี้

1. เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่นี้สามารถทำอะไรได้บ้างqr code

2. หมึกที่ใช้พิมพ์ทำมาจากอะไร

3. ถ้าอยากจะลบตัวอักษรที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์นี้จะต้องทำอย่างไร