แนะนำฐานข้อมูล IET Digital Library

IET Digital Library : ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ The Institution of Engineering andTechnology จำนวน 429 ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ 1979-2015 เนื้อหาครอบคลุม 8 สาขาวิชา ได้แก่Electromagnetic Waves, Energy Engineering (incl. Renewables) ,Control, Robotics & Sensors , Radar, Sonar & Navigation , Materials,Circuits & Devices , Telecommunications ,History & Management ofTechnology , Computing  

หมายเหตุ : สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้