แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เนลสัน แมนเดลา : ความรู้ฉบับพกพา / อธิป จิตตฤกษ์ แปล ; โดย เอลเลเก้ เบอห์มาร์.กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2556. 1278
รับมือกับคนอย่าง "โดนใจ" และ "ได้งาน" / โดย ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัตกรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2556. 1160
สุดยอดหัวหน้างาน และสุดยอดลูกน้องที่ทุกคนต้องการ / ผู้เขียน : Mac Well Johnson ; ผู้เรียบเรียง : กฤษฎา กฤษณะเศรณี.นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2556. 1347
การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ เล่มที่ 2./ปราโมทย์ ไม้กลัด, สมชาย ขจรศักดิ์ชัย , กรุงเทพฯ :สงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์,สมาคม, 2556. 2079
น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 : What I Wish I Knew When I Was 20 / Tina Seelig เขียน ; พรเลิศ อิฐฐ์, ธัญลักษณ์ เศวตศิลา แปล ,กรุงเทพฯ :วีเลิร์น ,2557. 1593
อายุยืนหมื่นปี ปฏิวัติสุขภาพด้วยสมุนไพรสไตล์โมเดิร์น / ธเนศ อมรพิทักษ์กูล,กรุงเทพฯ :INSPIRE,2557. 1378
เปลี่ยนแปลง/ ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์. กรุงเทพฯ :แกะดำ ทำธุรกิจ,บจก.,2557. 1754
ใช้คน 2 คนให้ได้ผลเท่า 7 คน : Full Engagement!/ Brian Tracyเขียน; พรเลิศ อิฐฐ์, อรพิน ผลพนิชรัศมี แปล ,กรุงเทพฯ :วีเลิร์น ,2557. 1482
ไม่ต้องฉลาดก็มองเห็นโอกาสได้มากกว่าคนอื่น./ คาสุโยชิ โคมิยะ เขียน;ทินภาส พาหะนิชย์ แปล,กรุงเทพฯ :วีเลิร์น ,2557. 1418
ก้าวให้ข้ามผ่านให้พ้น / สิทธา วรรณสวาท.กรุงเทพฯ : ปราชญ์ สำนักพิมพ์, 2554. 1402