ปั้นเศรษฐีน้อยจากร้อยสู่ล้าน / ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจ BizWeekกรุงเทพฯ : เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2551.

gb3

ปั้นเศรษฐีน้อยจากร้อยสู่ล้าน / ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจ BizWeek, กรุงเทพฯ : เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2551.

 การสอนลูกให้รู้จักใช้เงินเป็นเรื่องจำเป็นแม้แต่กับเด็กที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด เด็กๆ
ต้องเรียนรู้ที่มาของเงินที่ใช้จ่ายในทุกวัน เรียรู้ที่จะแยกแยะ
ความต้องการและความจำเป็น เพราะไม่ว่าช่วงชีวิตไหนของเขาทุกอย่างคือรายจ่าย
 หนังสือเล่มนี้สอนการเรียนรู้ว่าด้วยเรื่องค่าขนม การออม การซื้ออย่าง
มีสติ ตลอดจนการทำบัญชีค่าใช้จ่ายของเด็กๆจะทำให้เด็กเรียนรู้ในการเก็บออม
 ในส่วนที่สองของหนังสือจะสอนให้รู้จักการลงทุนเพื่อเป็นบันไดขั้นต่อ
ไป ส่วนในเรื่องการลงทุนของพ่อแม่เพื่อปั้นเศรษฐีน้อยหนังสือเล่มนี้ก็แนะนำ
การลงทุนผ่านการสร้าง Young professional เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูก

call no .HG179 .ป115