คู่มือการใช้ฐานข้อมูลและบริการของสำนักหอสมุด
 
ฐานข้อมูล คู่มื หมายเหตุ
หลักการสืบค้น PDF          
2eBook Digital Library  PDF  
ABI/Inform Complete  PDF  
ACM Digital Library PDF   
ACS Publications PDF  
Acta Horticulturae  PDF  
AIP Journals PDF  
Annual Reviews (AR) PDF  
APS Journals PDF  
Audiobook Collection (EbscoHost)  PDF  
CAB Direct  PDF  
Digital Dissertations  PDF
Ebsco eBooks Collection - คู่มือการใช้ e-Book

- การอ่าน e-book แบบ Offline
- ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Digital Edition (เพื่ออ่านหนังสือแบบออฟไลน์ ไฟล์ .acsm)
Emerald Management Journals  PDF  
Gale Lingo PDF  
IEEE/IET Electronic Library (IEL)  PDF  
IET Inscpec Direct PDF  
ISI Web of Science  PDF  
Journal Link  PDF  
KU e-Thesis  PDF / ตัวอย่างการสืบค้น  
Library Press Display  PDF ตัวอย่างการสืบค้น  
News Center   Link  
Press Reader  Eng / Thai
 
ProQuest Agriculture Journals PDF  
Science Online  PDF  
SciFinder - คลิกเพื่อลงทะเบียน

- ขั้นตอนการลงทะเบียน

- คู่มือการใช้งาน
 
Scopus PDF  
Springer Link  PDF  
TDC (ThaiLIS Digital Collection) PDF  
TERC - Testing and Education Reference Center PDF  
Wiley eJournals  PDF  
Worldcat Discovery  PDF / Video  


เอกสารแนะนำบริการของสำนักหอสมุด

 

บริการ คู่มือ หมายเหตุ
การจองหนังสือที่มีผู้ยืมออก PDF  
การยืมต่อด้วยตนเอง (Renew) PDF  
การสืบค้นบทความวารสารภาษาไทย PDF  
บริการขอสำเนาเอกสารจากต่างประเทศ
(Worldshare Inter-Library Loan)
- PDF

-
Link
 
Endnote - คู่มือการใช้โปรแกรม EndnoteX7  
EndnoteWeb - คู่มือ  
Ezproxy (สืบค้นฐานข้อมูลเมืออยู่นอก มก.) - ขั้นตอนการใช้งาน EZproxy  
VPN PDF