นกเงือก มรดกไทย มรดกโลก / เรื่อง พิไล พูลสวัสดิ์ ; ภาพ ณรงค์ สุวรรณรงค์, กรุงเทพฯ : หยิน หยาง, 2555

hornbill

 นกเงือก มรดกไทย มรดกโลก / เรื่อง พิไล พูลสวัสดิ์ ; ภาพ ณรงค์ สุวรรณรงค์, กรุงเทพฯ : หยิน หยาง, 2555

โครงการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์นกเงือก โดยทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำหนังสือขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนกเงือกที่ได้จากงานวิจัย
เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของนกเงือก โดยนำเสนอเกี่ยวกับนกเงือกชนิดต่างๆในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วัฏจักรชีวิตนกเงือก ทั้งเรื่อง
การทำรังการเสาะหาโพรงรัง การปิดขังตัวเอง อาหารของนกเงือก การเลี้ยงดูลูก การรวมฝูง ฯลฯ พร้อมภาพประกอบที่งดงาม ทำให้ผู้อ่านเกิดความสุขใน
การเรียนรู้ และหลงรักนกเงือกได้ง่ายยิ่งขึ้น
Call no. QL696.C726 .พ37


รายชื่อหนังสือน่าสนใจ
   
The Quality Award for Public Services for the Year 2009
Read More
The Quality Award for Public Services for the Year 2011
Read More
The 5th Kasetsart University Quality Awards
Read More
Honorable Plaque
for the Year 2011
Read More
Building Energy Awards of Thailand 2010
Read More
     
The Quality Award from the 6th Kasetsart University Quality Awards Project for the Year 2012
Read More
National Public Services
for the Year 2013
Read More
Honorable Plaque, Department of Alternative Energy Development and Efficiency
Read More
Honorable Plaque