เวลาทำการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 (6 ส.ค.-24 ธ.ค. 2561)
จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น.
   
ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน (4 มิ.ย. - 16 ก.ค. 2561)
จันทร์-ศุกร์ 8.00-18.30 น.
เสาร์ 11.00-19.00 น.
อาทิตย์
ปิดบริการ
   
ช่วงปิดภาคการศึกษา  (17 ก.ค.- 5 ส.ค. 2561)
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ
   

26 ก.ค. 2561 12.00-16.30 น. เปืดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่าน เนื่องจากมีกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากร
27 ก.ค. 2561 ปิดบริการ  (วันอาสาฬหบูชา)
28 ก.ค. 2561 ปิดบริการ (วันเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร)
29 ก.ค. 2561 ปิดบริการ (ปิดภาคการศึกษา)
30 ก.ค. 2561 ปิดบริการ (วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร)
12 ส.ค. 2561 ปิดบริการ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9)
13 ส.ค. 2561 ปิดบริการ (วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9)

==>วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2561