แนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้

สำนักหอสมุดขอแนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้

สำนักหอสมุดขอแนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้
  • Cambridge Journals Online ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ประกอบด้วยวารสารกว่า 360 ชื่อเรื่อง จาก 40 สาขาวิชา เข้าถึงบทความเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่ปี 1770- ปัจจุบัน

ü สามารถเข้าใช้งานได้ที่ : www.cambridge.org/core

ü ระยะเวลาในการทดลองใช้ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2560

 

  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ McGraw-Hills และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ McGraw-Hill จำนวน 95 ชื่อเรื่อง และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 35 ชื่อเรื่อง

ü สามารถเข้าใช้งานได้ที่ : http://portal.igpublish.com/iglibrary

ü ระยะเวลาในการทดลองใช้ : 15 มกราคม 2560- 15 พฤษภาคม 2560

 

  • โปรแกรม EEWOWW เครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring Tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data Collecting) การจัดรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Menuscript Formatting) จนถึงขั้นตอนการตรวจสอบการคัดลอก ( Originality Checking )

วิธีการใช้งาน : ลงทะเบียนสมัครขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx   โดยการสมัครนั้นจะต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่น เช่น @gmail.com , @yahoo.com สมัครได้ จากนั้นนำ email ที่สมัคร และ password ที่ได้ไป login เข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

ü สามารถเข้าใช้งานได้ที่ : http://eewoww.com

ü ระยะเวลาในการทดลองใช้ : 15 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2560