ห้องสมุดชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

สำนักหอสมุด ลงพื้นที่ปรับปรุงห้องสมุดใหม่ให้โรงเรียน จ.นครศรีธรรมราช

          เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสร้างรอยยิ้มและปันความรู้ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น 1 ในโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยใหญ่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ด้วยการปรับปรุงห้องสมุดใหม่ มอบหนังสือ สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชั้นหนังสือ ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ผ่านโครงการห้องสมุดชุมชนที่สำนักหอสมุดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปี นอกจากนี้ยังมอบหนังสือ สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชั้นหนังสือ และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ที่ประสบอุทกภัย อีกจำนวน 12 โรงเรียน ณ หอประชุมค่ายศรีนครินทรา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยส่วนหนึ่งของรายได้ที่นำมาจัดกิจกรรมห้องสมุดชุมชนนี้มาจากน้ำใจของทุกท่านที่ช่วยกันบริจาคสิ่งของ เงิน และช่วยกันอุดหนุนสินค้าจากงาน Green Market in the Library รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 64,268 บาท รวมทั้งหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาอีกมากมาย งานนี้สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ #การให้ความรู้...คือการให้ที่ดีที่สุด