บริการเอกสารตามคำขอ ฟรี!!

สำนักหอสมุด ให้บริการเอกสารตามคำขอระหว่างห้องสมุด ฟรี !!

เริ่มให้บริการตั้งแต่บัดนี้ถึงกันยายน 2560 สำนักหอสมุด มก. ให้บริการเอกสารตามคำขอระหว่างห้องสมุด แก่ นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถขอเอกสารได้จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริการเอกสารตามคำขอระหว่างห้องสมุด ผู้ใช้บริการสังกัด
  • วิทยาเขตบางเขน
  • วิทยาเขตกำแพงแสน
  • วิทยาเขตศรีราชา
  • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
 
1. ขอเอกสารผ่านระบบ ILL-WorldShare
จากห้องสมุดต่างประเทศรวมทั้งจากความร่วมมือ 5 สถาบัน*
ฟรี ฟรี
2. ขอเอกสารจากห้องสมุดอื่น ๆ ในประเทศ ฟรี มีค่าใช้จ่าย

* ห้องสมุดในความร่วมมือ 5 สถาบัน ได้แก่ (1) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (3) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (4) หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ (5) สำนักงานวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย