การตลาดลุงโฮแห่งเวียดนาม / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์, กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2554.

gb1

การตลาดลุงโฮแห่งเวียดนาม / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์, กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2554.

 หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความที่ชี้ให้เห็นว่าภายหลังการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางการค้า
ของสหรัฐอเมริกากับเวียดนาม เศรษฐกิจของเวียดนามก็เหมือนกับกังหันลมที่หมุนติ้ว
เวียดนามเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับจีน แม้ว่าจะมีมรสุมจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ต่อเวียดนามอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยค่าเงินด่องที่อ่อนค่า และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
 เป็นเหตุให้นักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในเวียดนามอย่างต่อเนื่อง
เพราะความได้เปรียบด้านต้นทุนที่ต่ำ ขณะเดียวกันรัฐบาลเวียดนามก็พยายามผลักดัน
ให้ประเทศเป็นเสือทางเศราฐกิจโดยการประกาศเป็นชาติอุตสาหกรรมในสิบปีข้างหน้า
 และการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนก็เป็นอีกช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมในเขตการค้าเสรีอาเซียน
ซึ่งเป็นการขยายตลาดส่งออกสำหรับเวียดนาม

call no. HC444 .ถ15