คู่มือเจ้าของกิจการร้านอาหารมือใหม่ / อรินทราช วัฒนชะนะ.กรุงเทพฯ : กันยาวีร์, 2554.

gb2

คู่มือเจ้าของกิจการร้านอาหารมือใหม่ / อรินทราช วัฒนชะนะ.กรุงเทพฯ : กันยาวีร์, 2554.

 หนังสือเล่มนี้ให้เคล็ดลับในการเริ่มต้นการทำธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จ
  มีชื่อเสียงและถูกกล่าวขานปากต่อปากโดยเริ่มจากการสำรวจตัวเองก่อนเป็นเจ้าของกิจการ
 บทเรียนสำหรับเจ้าของกิจการมือใหม่  กุญแจแห่งความสำเร็จ 7
ประการสำหรับธุรกิจอาหารและบริการ  องค์ประกอบสำคัญของร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จ
 การจัดแบ่งประเภทของลูกจ้างในกิจการร้านอาหาร  แบบอย่างเจ้าของกิจการร้านอาหารที่น่าเรียนรู้
และ รอบรู้กฎหมายควบคุมการขายอาหาร

call no. TX945 .อ17