คู่มือการลงทุนในหุ้นฉบับนักลงทุนมือใหม่ / ผู้เขียน ภัชราพร ช้างแก้ว, จิราพร เพ็งจันทร์, สุทธิณี มาพันธุ์กรุงเทพฯ : แฟมมิลี่ โนฮาว, 2555.

gb13

คู่มือการลงทุนในหุ้นฉบับนักลงทุนมือใหม่ / ผู้เขียน ภัชราพร ช้างแก้ว, จิราพร เพ็งจันทร์, สุทธิณี มาพันธุ์กรุงเทพฯ : แฟมมิลี่ โนฮาว, 2555.

หนังสือเล่มนี้มีความมุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนมือใหม่ และเรียบเรียงในภาษาที่ง่ายแก่การทำความเข้าใจ
นอกจากนี้ยังได้ให้คำอธิบายเรื่องการคิดวิเคราะห์การลงทุนอย่างง่าย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเครื่องมือพื้นฐานของตนเองในการทำความเขาใจเรื่องการลงทุนในหุ้นต่อไป

call no . HG4661 .ภ112