ศิลปะการคิดใหม่ เปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างไร / จอห์น ฮันต์ เขียน ; โตมร ศุขปรีชา แปล ; สดใส ขันติวรพงศ์ บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2554

gb14

ศิลปะการคิดใหม่ เปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างไร / จอห์น ฮันต์ เขียน ; โตมร ศุขปรีชา แปล ; สดใส ขันติวรพงศ์ บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2554

หนังสือเล่มนี้มีวิธีเขียนเพื่อสะท้อนให้ผู้อ่านเห็นความท้าทายของการเกิดความคิดใหม่ได้อย่างเรียบง่าย
แต่กระตุกสำนึกความเคยชินที่เรามักใช้ในการบดบังความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ให้ได้ผุดได้เกิด ดังเช่นที่
ผู้เขียนแบ่งคนออกเป็นสองพวก คือ คนแบบรุ่งอรุณที่จะส่งพลังงานออกมา และอยู่ด้วยความ
คิดที่ว่าสิ่งดีที่สุดกำลังจะมาขณะที่คนแบบบตะวันลับฟ้าที่จะดูดกลืนพลังงานเข้าไป และคิดว่าสิ่งดีที่สุดอยู่ในอดีต อนาคตอยู่ในความถดถอย พวกเขาไม่ได้โจมตีที่ตัวความคิด แต่โจมตีทัศนคติที่รายล้อมมัน เหมือนพรากออกซิเจนที่โอบอุ้มมันออก อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเหมือนการปฏิวัติทางความคิดต่อ ศิลปะการคิดใหม่

call no . HD53 .ฮ115