แมคโครไบโอติก : กินอยู่ตามวิถีธรรมชาติ ปราศจากโรค / พรพิมล ศิริกุล.กรุงเทพฯ : Feel Good, 2556.

gb20

แมคโครไบโอติก : กินอยู่ตามวิถีธรรมชาติ ปราศจากโรค / พรพิมล ศิริกุล.กรุงเทพฯ : Feel Good, 2556.

หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลด้านการกินอยู่แบบธรรมชาติ(แมคโคร ไบโอติก)โดยเนื้อหาเริ่มจาก
ทำความรู้จักับแมคโคร ไบโอติก      การกินอาหารแบบธรรมชาติ  เมนูอาหารตามหลักแมคโคร ไบโอติก
การออกกำลังกายตามหลักแมคโคร ไบโอติก  การดูแลสุขภาพจิตให้สมดุลกับสุขภาพกาย
การรักษาโรคด้วยธรรมชาติตามหลักแมคโคร ไบโอติก  และคุณประโยชน์ของข้าวกล้องงอก

call no .  RM235 .พ171