อองซาน ซูจี : สตรีผู้พลิกแผ่นดิน / เผ่าพงศ์ วีรวรมัน.กรุงเทพฯ : นานาสำนักพิมพ์, 2555.

gb24

อองซาน ซูจี : สตรีผู้พลิกแผ่นดิน / เผ่าพงศ์ วีรวรมัน.กรุงเทพฯ : นานาสำนักพิมพ์, 2555.

กล่าวกันว่าออง ซาน ซูจีเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดที่จะทำให้พม่าสามารถก้าวเดินพ้น
จากอดีตอันเลวร้าย และก้าวผ่านความเป็นชาติที่ถูกตราหน้าว่ายังคง
มีความเป็นเผด็จการที่น่ารังเกียจในเวทีการประชุมระดับนานาชาติลงไปได้
ออง ซาน ซูจีกลายเป็นนักต่อสู้ในสายตาชาวโลกที่เรียกร้องให้ชีวิตของคนใน
บ้านเกิดของเธอเองดีขั้นกว่าที่เธอเคยพบ

call no .  DS530.53.A8 .ผ516