ไม่ต้องฉลาดก็มองเห็นโอกาสได้มากกว่าคนอื่น./ คาสุโยชิ โคมิยะ เขียน;ทินภาส พาหะนิชย์ แปล,กรุงเทพฯ :วีเลิร์น ,2557.

gb26

ไม่ต้องฉลาดก็มองเห็นโอกาสได้มากกว่าคนอื่น./ คาสุโยชิ โคมิยะ  เขียน;ทินภาส พาหะนิชย์  แปล,กรุงเทพฯ
        :วีเลิร์น ,2557.

        หนังสือเล่มนี้รวบรวมเคล็ดลับ และเทคนิคจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่เขาค้นพบ
จากการทำงานร่วมกับ ผู้บริหารชั้นนำของญี่ปุ่น แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นหลักสูตรเพิ่มพูน
"ความช่างสังเกต"  แบบก้าวกระโดดภายใน 90 นาที   คนที่มองไม่เห็น ต่อให้มีโอกาสมากมาย
อยู่ตรงหน้า มองเป็นหมื่นครั้งก็ยังไม่เห็น ส่วนคนที่มองเห็น แค่มีโอกาสผ่านตา
ไปเพียงเสี้ยววินาทีก็มองเห็นแล้ว

call no .     ไม่มีในห้องสมุด