ใช้คน 2 คนให้ได้ผลเท่า 7 คน : Full Engagement!/ Brian Tracyเขียน; พรเลิศ อิฐฐ์, อรพิน ผลพนิชรัศมี แปล ,กรุงเทพฯ :วีเลิร์น ,2557.

gb26

ใช้คน 2 คนให้ได้ผลเท่า 7 คน : Full Engagement!/ Brian Tracyเขียนม,  พรเลิศ อิฐฐ์, อรพิน ผลพนิชรัศมี  แปล ,กรุงเทพฯ :วีเลิร์น ,2557.

ยิ่งเราเติบโตในหน้าที่การงานมากเท่าไหร่ ภาระรับผิดชอบก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
  เราไม่สามารถทำทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยตัวเอง  เราต้องมีทักษะใน"การใช้คน"ให้มีประสิทธิภาพ
 และ เหนือกว่าคนอื่นๆ อีกด้วยจะทำให้เราก้าวสู่จุดสูงสุดในชีวิตในการเป็นผู้บริหารได้  
ไบรอัน เทรซี่ ได้ศึกษาแนวทางและเทคนิคของผู้บริหารระดับสูงทั่วโลก  
  แล้วสรุปออกมาเป็นเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน ด้วยการเปลี่ยน "ตัวคุณ" ให้เป็น "ตัวคูณ"

call no .     ไม่มีในห้องสมุด