เปลี่ยนแปลง/ ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์. กรุงเทพฯ :แกะดำ ทำธุรกิจ,บจก.,2557.

gb27

เปลี่ยนแปลง/ ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์. กรุงเทพฯ :แกะดำ ทำธุรกิจ,บจก.,2557.

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนปูมบันทึกการเดินทางของผู้เขียน  เจ้าของ Fan Page
"แกะดำทำธุรกิจ"ตั้งแต่ปี 2010-2014 ซึ่งผู้เขียนต้องการสะท้อนให้สังคมไทยเห็น
 อะไรบางอย่างในมุมมองที่ไม่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นแง่มุมของการทำธุรกิจ การใช้ชีวิต
 และเรื่องความถูกต้องของบ้านเมืองผ่านบทความมากสาระที่อัดแน่นไปด้วยความรู้และ
แรงบันดาลใจหลากหลายเรื่องราวที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้ผู้อ่าน

call no .     ไม่มีในห้องสมุด