อายุยืนหมื่นปี ปฏิวัติสุขภาพด้วยสมุนไพรสไตล์โมเดิร์น / ธเนศ อมรพิทักษ์กูล,กรุงเทพฯ :INSPIRE,2557.

gb28

อายุยืนหมื่นปี ปฏิวัติสุขภาพด้วยสมุนไพรสไตล์โมเดิร์น  / ธเนศ อมรพิทักษ์กูล,กรุงเทพฯ :INSPIRE,2557.

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนปูมบันทึกการเดินทางของผู้เขียน  เจ้าของ Fan Page
"แกะดำทำธุรกิจ"ตั้งแต่ปี 2010-2014 ซึ่งผู้เขียนต้องการสะท้อนให้สังคมไทยเห็น
 อะไรบางอย่างในมุมมองที่ไม่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นแง่มุมของการทำธุรกิจ การใช้ชีวิต
 และเรื่องความถูกต้องของบ้านเมืองผ่านบทความมากสาระที่อัดแน่นไปด้วยความรู้และ
แรงบันดาลใจหลากหลายเรื่องราวที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้ผู้อ่าน

call no .     ไม่มีในห้องสมุด