น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 : What I Wish I Knew When I Was 20 / Tina Seelig เขียน ; พรเลิศ อิฐฐ์, ธัญลักษณ์ เศวตศิลา แปล ,กรุงเทพฯ :วีเลิร์น ,2557.

gb29

 น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 : What I Wish I Knew When I Was 20 /    Tina Seelig เขียน ;
               อิฐฐ์, ธัญลักษณ์ เศวตศิลา  แปล ,กรุงเทพฯ :วีเลิร์น ,2557.

การเปลี่ยนผ่านจากชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสู่ชีวิตการทำงานเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่
สับสน เคว้งคว้าง ไม่แน่นอน  ไม่รู้จะเลือกทางเดินชีวิตอย่างไรดี หลายๆ คนเลือกเส้นทางผิด
จนต้องพบกับชีวิตที่ไม่ใช่ ชีวิตที่รู้สึกเสียดายทุกครั้งที่มองย้อนกลับไป  ยกเว้นกับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่เขาได้เรียนรู้เคล็ดลับต่างๆ เพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับชีวิตการทำงานและ
การทำธุรกิจ ผ่านภารกิจอันสุดท้าทายและการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นับไม่ถ้วน   
ซึ่งในเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหากรณีศึกษาตลอดจนแบบฝึกหัดต่างๆ ที่ใช้จริงในชั้นเรียนโดยละเอียด
เพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิต และก้าวข้ามหลุมพรางที่คนส่วนใหญ่พลาดตกลงไปได้

call no .     ไม่มีในห้องสมุด