การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ เล่มที่ 2./ปราโมทย์ ไม้กลัด, สมชาย ขจรศักดิ์ชัย , กรุงเทพฯ :สงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์,สมาคม, 2556.

gb30

การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ เล่มที่ 2./ปราโมทย์ ไม้กลัด, สมชาย ขจรศักดิ์ชัย ,
กรุงเทพฯ :สงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์,สมาคม, 2556.

หนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวสุดประทับใจ ของ
"ปราโมทย์ ไม้กลัด" ผู้มีโอกาสทำงานถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน
มากกว่า 20 ปี และภาพการทรงงานพระองค์ ยังคงชัดเจนอยู่ในใจของเขาเสมอ
ไม่ว่าจะใกล้ จะไกล จะลำบากแค่ไหน พระองค์ก็เสด็จฯ ไปด้วยพระเมตตา ไม่เคยย่อท้อ
 แม้จะต้องทรงงานท่ามกลางสายฝน ดึกดื่นค่อนคืน ก็ไม่เคยแสดงให้เห็นเลยว่า

call no .     ไม่มีในห้องสมุด