สุดยอดหัวหน้างาน และสุดยอดลูกน้องที่ทุกคนต้องการ / ผู้เขียน : Mac Well Johnson ; ผู้เรียบเรียง : กฤษฎา กฤษณะเศรณี.นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2556.

gb32

สุดยอดหัวหน้างาน และสุดยอดลูกน้องที่ทุกคนต้องการ / ผู้เขียน : Mac Well Johnson ; ผู้เรียบเรียง : กฤษฎา กฤษณะเศรณี.นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2556

แนะนำวิธีปฏิบัติตัวสำหรับคนเป็นหัวหน้างานและลูกน้อง
เพิ่อก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งสองฝ่ายและนำพาองค์กร
ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

call no .    BF637.L4 .จ19