รับมือกับคนอย่าง "โดนใจ" และ "ได้งาน" / โดย ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัตกรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2556.

gb31

รับมือกับคนอย่าง "โดนใจ" และ "ได้งาน" / โดย ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัตกรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2556.


    ให้คำแนะนำหัวหน้างานในการบริหารงาน
และจัดการคนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องงานและของคน
ให้ลุล่วงไปด้วยดี

call no .    HF5549 .ช1122