เวลาทำการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559 (16 ม.ค. - 29 พ.ค. 2560)
จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
   
ช่วงปิดภาคการศึกษา (30 พ.ค. - 11 มิ.ย. 2560)
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
   
ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน (12 มิ.ย. - 25 ก.ค. 2560)
จันทร์-ศุกร์ 8.00-18.30 น.
เสาร์ 11.00-19.00 น.
อาทิตย์แลวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

==> วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2560