เวลาทำการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560 (8 ม.ค. - 21 พ.ค. 2561)
จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น.
   
ช่วงปิดภาคการศึกษา (22 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561)
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ
   
ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน (4 มิ.ย. - 16 ก.ค. 2561)
จันทร์-ศุกร์ 8.00-18.30 น.
เสาร์ 11.00-19.00 น.
อาทิตย์
ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์                 ปิดบริการ

==>วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2561