รายละเอียด  
   
     
  ไฟล์แนบ  
  ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ สังกัดฝ่ายบริการ  
   
   
-------------------------------------------------------------------------------------
   
  รายละเอียด  
   
     
  ไฟล์แนบ  
  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายบริการ  
   
   
-------------------------------------------------------------------------------------
   
  รายละเอียด  
   
     
  ไฟล์แนบ  
  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายบริการ (ปฏิบัติงานจริงที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
   
   
-------------------------------------------------------------------------------------
   
  รายละเอียด  
   
     
  ไฟล์แนบ  
  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ  
   
   
-------------------------------------------------------------------------------------
   
  รายละเอียด  
   
     
  ไฟล์แนบ  
  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต.นักเอกสารสนเทศ สังกัดฝ่ายสารสนเทศ  
   
   
-------------------------------------------------------------------------------------
   
  รายละเอียด  
   
     
  ไฟล์แนบ  
  หนังสือรับรอง พนง.เงินรายได้  
   
   
-------------------------------------------------------------------------------------
   
  รายละเอียด  
   
     
  ไฟล์แนบ  
  ใบสมัคร พนง.งปม.  
   
   
-------------------------------------------------------------------------------------
   
  รายละเอียด  
   
     
  ไฟล์แนบ  
   
  แบบฟอร์ม คำรับรอง  
   
-------------------------------------------------------------------------------------
 

ใบสมัครพนักงานเงินรายได้

 
  รายละเอียด  
 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งด้านล่าง

 
     
  ไฟล์แนบ  
   
  ใบสมัครพนักงานเงินรายได้  
   
-------------------------------------------------------------------------------------