QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archives QuickLinkh talk QuickLinkh activuties

1-31 Jul 2020

Mon-Fri: 8.30 am-4.30 pm
Sat-Sun: Close
Official Holidays: Close

View all opening hours

satificate led 2020 th

  สำนักหอสมุดขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องความพึงพอใจต่อรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์

ตอบแบบสอบถามได้ที่ >>> https://bit.ly/3eqpBxg <<<  

พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก KU จำนวน 40 รางวัล*    ตั้งแต่วันนี้ – 17 กรกฎาคม 2563

   ประกาศผลผู้ได้รับของที่ระลึกทางอีเมล วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (กรุณาแสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือ บุคลากร มก. เพื่อรับของที่ระลึก)

   สำนักหอสมุด ขอขอบพระคุณท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์สำหรับสำนักหอสมุดในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

*สงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิตและและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น

 

exhibition 01

exhibition 02

exhibition 03

exhibition 04

exhibition 05

exhibition 06

exhibition 07

exhibition 08

exhibition 09

exhibition 10

exhibition 11

20200508 safe led th

studioled

serviceborrow laptop

serviceborrow laptop detail

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการยืม Laptop ออกนอกห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตที่จำเป็นต้องเรียนออนไลน์แต่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง

    KU Library provides a Laptop Loan Service for those KU students who need to participate in an online course but do not have their own computer, starting 15 April 2020 until further notice.

ขั้นตอนการขอยืม Laptop / How to borrow laptop

 1. กรอกข้อมูลขอใช้บริการลงในแบบฟอร์มออนไลน์ โดยระบุวันและเวลาที่จะเข้ามารับ Laptop >>> คลิก
  Fill in the request form and specify date and time when you will collect the laptop >>> Click
 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
  The officer will check the information
 3. มารับ Laptop โดยแสดงบัตรประจำตัวนิสิต ได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ทุกวันจันทร์หรือวันพุธ เวลา 00 – 15.00 น.

  Show your Student ID Card when collecting the laptop at the main library entrance service counter, Debaratana Vidhayachote Building, KU Library.

  Monday or Wednesday 12.00 – 3.00 pm
 4. ระยะเวลาการยืม 7 วัน (มีค่าปรับในการส่งคืนล่าช้าวันละ 200 บาท)
  Borrowing period: 7 days (Late-return Fine 200 Baht/day)
 5. คืน Laptop ได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ทุกวันจันทร์หรือวันพุธ เวลา 00 – 15.00 น.

  Please return the laptop at the main library entrance service counter, Debaratana Vidhayachote Building, KU Library.

  Monday or Wednesday 12.00 – 3.00 pm

หมายเหตุ (Remarks)

*ให้บริการเฉพาะนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

*This service is for current Kasetsart University students only

**เครื่องมีจำนวน 60 เครื่อง และให้บริการตามลำดับการยื่นแบบฟอร์มขอยืม Laptop ออนไลน์

**Limited offer, 60 devices. First come, first serve according to the timeline in online request form

***หากต้องการยืมต่อ ให้มาทำการยืมต่อด้วยตนเองที่สำนักหอสมุด ก่อนหรือภายในวันกำหนดส่งคืน

***To renew a laptop, come in-person to the library by the due date

****อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามประกาศของสำนักหอสมุดเรื่องการเปิดให้บริการทางช่องทาง Social Media และเว็บไซต์สำนักหอสมุดต่อไป

**** ALL OF ABOVE is subject to change. For updated information, follow KU Library Announcements on our social media channel or website.

Books Recommendation

 • บทบาทแมลงวันในงานนิติเวชกีฏวิทยา

  บทบาทแมลงวันในงานนิติเวชกีฏวิทยา

 • การใช้ดีเอ็นเอเพื่อการศึกษาวิวัฒนาการและโบราณคดีของวัวและสุกรเลี้ยง

  การใช้ดีเอ็นเอเพื่อการศึกษาวิวัฒนาการและโบราณคดีของวัวและสุกรเลี้ยง

 • คู่มือนักวิจัยมือใหม่ : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

  คู่มือนักวิจัยมือใหม่ : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

 • ทฤษฎีรหัส

  ทฤษฎีรหัส

 • พันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

  พันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

 • เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต

  เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต

 • ชนะสิบทิศ : การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

  ชนะสิบทิศ : การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

 • การควบคุมอารมณ์ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น

  การควบคุมอารมณ์ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น

 • ถาม - ตอบ ละเมิด

  ถาม - ตอบ ละเมิด

 • หลักไวยากรณ์จีน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง

  หลักไวยากรณ์จีน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง

News & Events

รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

วันคล้ายวันสถาปนา สำนักหอสมุด ครบรอบ 43 ปี

 
google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website