QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archivesQuickLinkh talkQuickLinkh activuties

Semester 2/2019
9 Dec 2019-30 Apr 2020

Mon-Fri 8.00 am-8.00 pm
Sat-Sun 11.00 am-7.00 pm

View all opening hours

e magazine

5 LED

kulib bin 20200114

ถ้าคุณมีไอเดีย สร้างสรรค์ เอามาลงใส่ถัง ให้มันปังกันเถอะ!!
ขอเชิญนิสิต มก. ทุกระดับ ทุกวิทยาเขต ส่งผลงานถังคัดแยกขยะ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2563

สนใจสมัครส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://bit.ly/2LQuwuU

Kulib PR202013

บริการปลั๊กไฟสำหรับผู้ใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน Laptop และ Tablet ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

ระเบียบการยืมปลั๊กไฟ

 1. ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขอรับบริการ
 1. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ หากอยู่ในสภาพผิดปกติ  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที (เมื่อรับไปแล้วหากพบความผิดปกติของอุปกรณ์ในภายหลัง เมื่อนำมาส่งคืนผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบ)
 1. กรุณาเก็บอุปกรณ์ส่งคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด หากส่งคืนเกินกำหนดจะต้องชำระค่าปรับชั่วโมงละ 100 บาท

เวลาการให้บริการ

จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 19.30 น. (หรือส่งคืนก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที)

เสาร์ – อาทิตย์  เวลา 11.00 – 18.30 น. (หรือส่งคืนก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ต้องเป็นนิสิต หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ขอรับบริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน Laptop และ Tablet ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ โดยสามารถใช้บริการได้เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น

 

20200106 Share for Child

     ของที่คุณเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้ ยังมีประโยชน์ต่ออีกหลายคนนะคะ เปลี่ยนสิ่งของเป็นน้ำใจ เพียงคุณเอามาแบ่งปันให้ในกิจกรรม "รักคือการให้ครั้งที่ 3 ในตอน Share for Child" โดยเราจะนำสิ่งของไปจำหน่าย ในวันที่ 13 ก.พ. 63 ณ สำนักหอสมุด และรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมด จะนำเข้าโครงการห้องสมุดเพื่อสังคม เพื่อนำไปปรับปรุงห้องสมุด ซื้ออุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านอ่างกระพงษ์ และ โรงเรียนนาป่ามโนรถ จังหวัดชลบุรี ต่อไป 

ผู้ใจดี สามารถนำสิ่งของมาร่วมบริจาคได้ที่ ห้อง Eco-Library ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-6478-9334 คุณศสิญา

สิ่งที่นำมาบริจาค ต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ สภาพดี พร้อมใช้งาน นะคะ เช่นพวก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หรือของใช้อื่นๆค่ะ

Books Recommendation

 • ตำนานมูลศาสนาเชียงใหม่ เชียงตุง

  ตำนานมูลศาสนาเชียงใหม่ เชียงตุง

 • 2475 : เส้นทางคนแพ้

  2475 : เส้นทางคนแพ้

 • The Opportunity : ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ: Now Urbanized วิถีชีวิต เมือง โอกาส

  The Opportunity : ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ: Now Urbanized วิถีชีวิต เมือง โอกาส

 • โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร

  โลกเป็นของคนที่เห็นอนาคตก่อนใคร

 • แลคโตบาซิลลัส : พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

  แลคโตบาซิลลัส : พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

 • เศรษฐศาสตร์ครอบครัว

  เศรษฐศาสตร์ครอบครัว

 • สถานพำนักจิตวิญญาณ : สถาปัตยกรรมและการออกแบบสภาพแวดล้อมในฐานะศิลปะบำบัด

  สถานพำนักจิตวิญญาณ : สถาปัตยกรรมและการออกแบบสภาพแวดล้อมในฐานะศิลปะบำบัด

 • ลงทุนแมน 11.0

  ลงทุนแมน 11.0

 • หนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Sharing Economy เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์

  หนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Sharing Economy เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์

 • โรคไบโพลาร์

  โรคไบโพลาร์

News & Events

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ