QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archivesQuickLinkh talkQuickLinkh activuties

Semester 1/2019 
18-24 Nov 2019

Mon-Fri 8.00am-Midnight
Sat-Sun Close

View all opening hours

Be Insipred2019

Discover Sage Journal led copy

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Discover Sage Journal 2019

 ชื่อ สกุล (Name & Surname)

 หน่วยงาน (Faculty / Office)

 Kankanok    Wongnavee

 Agro-Industry/Food Science and Technology

 Boonwadee   Phrammanee

 Faculty of Fisheries

 Jakawut  Ittidechrat

 Science

 Apisit   Oratai

 Economics

 Natkritta   Sakprom

 Faculty of Social Sciences

 Chakrit  Na Takuathung

 Forestry/Forest Engineering

 Jarunee   Ritthidee

 Sakonnakhon Campus

 Thiradech   Bhromkhoch

 Education

 Sathianpong   Choonsathianpan

 Agricultural and Resource Economics

 Weerawat   Thaikam

 Education

 Onuma   Boonyarom

 Faculty of Sports Science

 Pitakpol   Suwannasri

 Electrical Engineering

 

***ทุกท่านจะได้รับอีเมลจากสำนักหอสมุดเพื่อยืนยัน***

     สามารถรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 – 21 พฤศจิกายน 2562 ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้า ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. หรือหากท่านอยู่วิทยาเขตอื่น โปรดติดต่อนางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เพื่อนำส่งให้กับวิทยาเขตต่อไป


***Every winners will receive confirmation email from KU Library***

Please contact Reference Desk for the prize during October 22 – November 21, 2019 at KU Library Bangkhen, 1st floor, ChuangkasetSilapakan Building (9.00-16.00 hrs.). If you are located at other campus, please contact Ms. Sarunyaporn Cholitkul Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

01 Online

02 Online

03 Online

04 Online

05 Online

06 Online

07 Online

08 Online

09 Online

10 Online

11 Online

12 Online

13 Online

20190303 Policy LED th

เรียนแจ้งผู้ใช้บริการทุกท่าน

     สำนักหอสมุดจะให้บริการเครื่องพิมพ์งานอัตโนมัติ Ricoh จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น ท่านที่มีเงินคงเหลือในระบบพิมพ์งาน Ricoh กรุณามาใช้บริการภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  ทั้งนี้ ท่านยังสามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์งานได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์บริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ผ่านเครื่องพิมพ์งาน Double A ขออภัยในความไม่สะดวก


Notice:

     Ricoh printing service will be available until November 30, 2019. Those who have money credit left with Ricoh machine, please use all of your money credit within November 30, 2019. However, you may use printing service with Double A machine at the Internet Service counter located on the 1st floor, Debaratana Vidhayachote Building. We apologize for the inconvenience.

 

     ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ นายวิภาวัส อำพล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น. โทร 0-2942-8616 ต่อ 113

no. ของรางวัล สนับสนุนโดย ผู้โชคดี
1 power bank Springer Nature  Springer อรรถพล คำเขียน
2 สมุด Springer Nature  Springer ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์
3 กระเป๋าเดินทางพับได้ Springer Nature  Springer ปวีณา ชื่นวาริน
4 ชุดหูฟัง Springer Nature  Springer ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค
5 เมาส์ไร้สาย Springer Nature  Springer ไพศาล คงคาฉุยฉาย
6 กระเป๋าหูรูด EBSCO EBSCO จันทิมา พฤกษากร
7 กระเป๋าหูรูด EBSCO EBSCO มฤษฏ์ แก้วจินดา
8 กระเป๋าหูรูด EBSCO EBSCO อรอุมา บุณยารมย์
9 กระเป๋าหูรูด EBSCO EBSCO จุฬารัตน์ วัฒนะ
10 กระเป๋าหูรูด EBSCO EBSCO นภัทรสร
11 สมุด ELSEVIER ELSEVIER จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี
12 สมุด ELSEVIER ELSEVIER เกรียงไกร สถาพรวานิชย์
13 กระเป๋าใส่ notebook ELSEVIER ELSEVIER ณัฐพล จิตมาตย์
14 แฟ้มพลาสติก ELSEVIER ELSEVIER ศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์
15 กระเป๋าหนังใส่นามบัตร Knovel Knovel อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล
16 กระเป๋า Marksman Knovel Knovel พิมพ์ชนก
17 สมุด Taylor & Francis Taylor & Francis ธารินี สาลีโภชน์
18 สมุด Taylor & Francis Taylor & Francis พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์
19 สมุด Taylor & Francis Taylor & Francis สนธิชัย จันทร์เปรม
20 สมุด Taylor & Francis Taylor & Francis ปรีดา ปรากฏมาก
21 สมุด Taylor & Francis Taylor & Francis บุญเดช เบิกฟ้า
22 สมุด Taylor & Francis Taylor & Francis นวลวรรณ ทวยเจริญ
23 สมุด Taylor & Francis Taylor & Francis วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ
24 สมุดโน๊ตไร้เส้นสีแดงเล่มเล็ก SAGE SAGE ชาลิสา วีสมหมาย
25 สมุดโน๊ตไร้เส้นสีแดงเล่มเล็ก SAGE SAGE สมภพ จรุงธรรมโชติ
26 สมุดโน๊ตไร้เส้นสีแดงเล่มเล็ก SAGE SAGE ชนมน จันทนา
27 สมุดโน๊ตไร้เส้นสีน้ำเงิน SAGE SAGE สมภิยา สมถวิล
28 สมุดโน๊ตไร้เส้นสีน้ำเงิน SAGE SAGE สถิดาพร คำสด
29 สมุดโน๊ตไร้เส้นสีน้ำเงิน SAGE SAGE วรรณา ใจเย็น
30 สมุดโน๊ตไร้เส้นสีน้ำเงิน SAGE SAGE ชลลดา หลวงพิทักษ์
31 สมุดโน๊ตไร้เส้นสีน้ำเงิน SAGE SAGE พลอยวไล ทองรักษ์
32 USB SciFinder SciFinder ณิธิชา ธรรมธนากูล
33 USB SciFinder SciFinder วิมลมาศ ประชากุล
34 USB SciFinder SciFinder วชิรญาณ์ ธงอาสา
35 USB SciFinder SciFinder ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
36 USB SciFinder SciFinder ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์
37 USB SciFinder SciFinder พิพัฒน์ คงประชา
38 USB SciFinder SciFinder ชนิศ พรนำพา
39 USB SciFinder SciFinder วันวิสา ชุ่มเงิน
40 ร่มพกพา Cambridge Cambridge ภาสิณี วรชนะนันท์
41 ร่มพกพา Cambridge Cambridge ปกรณ์ วรรธนะอมร
42 ถุงผ้า Cambridge Cambridge กษิดิศ พนมสุวรรณ
43 ถุงผ้า Cambridge Cambridge รัก ชุณหกาญจน์
44 ถุงผ้า Cambridge Cambridge ประชุมพร คงเสรี
45 ถุงผ้า Cambridge Cambridge เฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ
46 ถุงผ้า Gale Gale นิรอมลี มะกาเจ
47 ถุงผ้า Gale Gale มานิตย์ ลีกิจวัฒนะ
48 ถุงผ้า Gale Gale พรพล พิมพาพร
49 ถุงผ้า Gale Gale สัญญา สิริวิทยาปกรณ์
50 ถุงผ้า Gale Gale ทิพวรรณ รุ่งสว่าง

 

Books Recommendation

 • ถ้าอยากขายซุปต้องขายขนมปังด้วย

  ถ้าอยากขายซุปต้องขายขนมปังด้วย

 • การจัดการขยะมูลฝอยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  การจัดการขยะมูลฝอยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • เพศแห่งสยาม : ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ

  เพศแห่งสยาม : ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ

 • คู่มือแนวทางตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี

  คู่มือแนวทางตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี

 • คู่มือฟื้นฟูเส้นประสาทห่างไกลโรค ฉบับทำได้ด้วยตัวเอง

  คู่มือฟื้นฟูเส้นประสาทห่างไกลโรค ฉบับทำได้ด้วยตัวเอง

 • กูคือป๋า ข้าชื่อเปรม : อมตะแห่งป๋าเปรม

  กูคือป๋า ข้าชื่อเปรม : อมตะแห่งป๋าเปรม

 • พรีเซ้นต์ให้ได้ใจขายอะไรก็มีคนซื้อ

  พรีเซ้นต์ให้ได้ใจขายอะไรก็มีคนซื้อ

 • สมองสงสัย ใจตอบ

  สมองสงสัย ใจตอบ

 • ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา

News & Events