QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archivesQuickLinkh talkQuickLinkh activuties

Semester 2/2019
9 Dec 2019-10 Apr 2020

Mon-Fri 8.00 am-8.00 pm
Sat-Sun 11.00 am-7.00 pm


View all opening hours

เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / เขียนโดย ทอม มาร์ติน ; แปลโดย อิทธิ ว่องวงศ์ศรี, กรุงเทพฯ : ดำรงค์ พิณกุล, 2562

หนังสือ เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล เล่มนี้แนะนำการขายแบบ Invisible sales ที่ทำให้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจซื้อของเอง ด้วยการทำการขายที่น้อยลงแต่ได้ผลมากขึ้น ด้วยการส้รางระบบให้ลูกค้าเดินเข้าหาเซลล์ด้วยตัวเอง เพื่อแชร์ข้อมูลและความต้อกงารของเขา และยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้าได้อีกด้วย เนื้อหาในหนังสือ เรื่องของการขายด้วยวิธีการ Business to Business (B2B) การขายที่ปล่อยให้ผู้ซื้อเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยใช้ข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าและทำความรู้จักกับลูกค้า ตัวอย่างของร้านกล้องเล็กๆในนิวยอร์ก ที่สร้างจุดแข็งเพื่อการขาย ชื่อเสียงของแบรนด์ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ผลิต การสร้างเครือข่ายบน Social media และการช่วยเหลือ และการใชประโยชน์จากเครือข่าย การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบน social network เพื่อขับเคลื่อนการตลาด การขายผ่านสื่อ การสร้างเนื้อหาด้วยวิดีโอ ภาพถ่าย และไฟล์เสียงตลอดจนบทความ เพื่อช่วยลูกค้าและเพื่อการส่งเสริมการขาย

Call No. HF5415.1265 .ม27

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

Books Recommendation

 • การตลาดโรงแรม

  การตลาดโรงแรม

 • หนึ่งทศวรรษ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

  หนึ่งทศวรรษ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

   
 • โอสถวิถีไทย

  โอสถวิถีไทย

 • ปกิณกะท้องถิ่นไทย : เพิ่มรายได้ท้องถิ่นง่ายๆ แค่พลิกฝ่ามือ / วุฒิสาร ตันไชย, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558

  ปกิณกะท้องถิ่นไทย : เพิ่มรายได้ท้องถิ่นง่ายๆ แค่พลิกฝ่ามือ / วุฒิสาร ตันไชย, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558

 • การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ

  การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ

 • 31 กฎถอดรหัสภาษากาย กำชัยชนะเหนือคู่เจรจา

  31 กฎถอดรหัสภาษากาย กำชัยชนะเหนือคู่เจรจา

 • ห่างหนึ่งก้าวรักเราเท่าเดิม

  ห่างหนึ่งก้าวรักเราเท่าเดิม

 • การสร้างสำนึกพลเมือง

  การสร้างสำนึกพลเมือง

 • เอนไซม์ในอาหาร

  เอนไซม์ในอาหาร

 • น้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

  น้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

News & Events

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ