QuickLinkh 15

Semester 1/2019 
(15 Jul-25 Nov 2019)

Mon-Fri 8.00am-8.00pm
Sat-Sun 11.00am-7.00pm

View all opening hours

เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / เขียนโดย ทอม มาร์ติน ; แปลโดย อิทธิ ว่องวงศ์ศรี, กรุงเทพฯ : ดำรงค์ พิณกุล, 2562

หนังสือ เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล เล่มนี้แนะนำการขายแบบ Invisible sales ที่ทำให้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจซื้อของเอง ด้วยการทำการขายที่น้อยลงแต่ได้ผลมากขึ้น ด้วยการส้รางระบบให้ลูกค้าเดินเข้าหาเซลล์ด้วยตัวเอง เพื่อแชร์ข้อมูลและความต้อกงารของเขา และยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้าได้อีกด้วย เนื้อหาในหนังสือ เรื่องของการขายด้วยวิธีการ Business to Business (B2B) การขายที่ปล่อยให้ผู้ซื้อเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยใช้ข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าและทำความรู้จักกับลูกค้า ตัวอย่างของร้านกล้องเล็กๆในนิวยอร์ก ที่สร้างจุดแข็งเพื่อการขาย ชื่อเสียงของแบรนด์ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ผลิต การสร้างเครือข่ายบน Social media และการช่วยเหลือ และการใชประโยชน์จากเครือข่าย การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบน social network เพื่อขับเคลื่อนการตลาด การขายผ่านสื่อ การสร้างเนื้อหาด้วยวิดีโอ ภาพถ่าย และไฟล์เสียงตลอดจนบทความ เพื่อช่วยลูกค้าและเพื่อการส่งเสริมการขาย
Call No. HF5415.1265 .ม27

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

Books Recommendation

 • การออกแบบระบบการเรียนการสอน

  การออกแบบระบบการเรียนการสอน

 • IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร

  IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร

 • คนแปลกเท่านั้นที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้

  คนแปลกเท่านั้นที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้

 • หากโลกนี้ไม่มีหนังสือ

  หากโลกนี้ไม่มีหนังสือ

 • มายานวัตกรรม The Myths of Innovation

  มายานวัตกรรม The Myths of Innovation

 • รวมแรงใจให้เธอ--เนปาล

  รวมแรงใจให้เธอ--เนปาล

 • อีโก้และอิด

  อีโก้และอิด

 • การควบคุมอารมณ์ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น

  การควบคุมอารมณ์ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น

 • อย่าปล่อยให้สิ่งของยึดครองโต๊ะทำงานคุณ

  อย่าปล่อยให้สิ่งของยึดครองโต๊ะทำงานคุณ

 • ทำธุรกิจ เริ่มจาก 10 ให้ได้ 100

  ทำธุรกิจ เริ่มจาก 10 ให้ได้ 100

Research Support

 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • พร้อมให้บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

Facilities

News & Events