QuickLinkh 15

Semester 1/2019 
(15 Jul-25 Nov 2019)

Mon-Fri 8.00am-8.00pm
Sat-Sun 11.00am-7.00pm

View all opening hours

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา / ผู้เขียน: เฉินเหว่ย ; ผู้แปล: กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล, นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2562

หนังสือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา เล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวการออกแบบระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสอดรับกับการเป็นองค์กรระดับโลกที่ทำธุรกิจอินเทอร์เน็ต ย่อมมีพนักงาน
ที่มาจากหลากหลายภูมิหลังทางวัฒนธรรมพยายามทำให้องค์กรได้รับบุคลากรที่มีความสามารถที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีที่สุดมาทำงานในองค์กร โดยเชื่อในแนวคิดว่า หาคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเทียบไม่ได้
กับหาคนที่เหมาะสมที่สุด โดยไม่มีนโยบายดงพนักงานจากบริษัทคู่แข่ง แต่เสาะแสวงหาบุคลากรในบริษัทที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองได้ สนับสนุให้เกิดทีมงานที่โดดเด่นแทนการเป็น
วีรบุรุษเพียงลำพั ง มีระบบการปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญกับผลงานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ และเน้นย้ำเรื่องค่านิยมด้วย ส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข ใช้มาตรการปลุกใจ กระตุ้นให้มีความรู้สึกเป็น
เจ้าของ และคาดหวังในความสามารถโดยรวมของฝ่ายบริหาร

Call No. HF5549 .ฉ65

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

Books Recommendation

 • ทำทีละอย่าง : วิธีการพัฒนาสู่สมองแห่งพุทธะ

  ทำทีละอย่าง : วิธีการพัฒนาสู่สมองแห่งพุทธะ

 • การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียน และอาเซียน+3

  การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียน และอาเซียน+3

 • สามก๊กบนเส้นขนาน / วินทร์ เลียววาริณ

  สามก๊กบนเส้นขนาน / วินทร์ เลียววาริณ

 • การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ

  การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ

 • สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม

  สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม

 • แลคโตบาซิลลัส : พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

  แลคโตบาซิลลัส : พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

 • คนแปลกเท่านั้นที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้

  คนแปลกเท่านั้นที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้

 • จดหมายถึงลูก

  จดหมายถึงลูก

 • ศาสนากับความรุนแรง

  ศาสนากับความรุนแรง

 • วิชาจิ๋ว : รู้หนึ่งเข้าถึงหมื่น รู้หมื่นเข้าถึงสุข

  วิชาจิ๋ว : รู้หนึ่งเข้าถึงหมื่น รู้หมื่นเข้าถึงสุข

Research Support

 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • พร้อมให้บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

Facilities

News & Events