QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archivesQuickLinkh talkQuickLinkh activuties

Semester 2/2019
9 Dec 2019-10 Apr 2020

Mon-Fri 8.00 am-8.00 pm
Sat-Sun 11.00 am-7.00 pm


View all opening hours

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา / ผู้เขียน: เฉินเหว่ย ; ผู้แปล: กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล, นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2562

หนังสือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอาลีบาบา เล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวการออกแบบระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสอดรับกับการเป็นองค์กรระดับโลกที่ทำธุรกิจอินเทอร์เน็ต ย่อมมีพนักงาน
ที่มาจากหลากหลายภูมิหลังทางวัฒนธรรมพยายามทำให้องค์กรได้รับบุคลากรที่มีความสามารถที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีที่สุดมาทำงานในองค์กร โดยเชื่อในแนวคิดว่า หาคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเทียบไม่ได้
กับหาคนที่เหมาะสมที่สุด โดยไม่มีนโยบายดงพนักงานจากบริษัทคู่แข่ง แต่เสาะแสวงหาบุคลากรในบริษัทที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองได้ สนับสนุให้เกิดทีมงานที่โดดเด่นแทนการเป็น
วีรบุรุษเพียงลำพั ง มีระบบการปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญกับผลงานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ และเน้นย้ำเรื่องค่านิยมด้วย ส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข ใช้มาตรการปลุกใจ กระตุ้นให้มีความรู้สึกเป็น
เจ้าของ และคาดหวังในความสามารถโดยรวมของฝ่ายบริหาร

Call No. HF5549 .ฉ65

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

Books Recommendation

 • พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์ : ความย้อนแย้งของ

  พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์ : ความย้อนแย้งของ "ดาราศาสตร์" กับ "โหราศาสตร์" ในสังคมไทยสมัยใหม่

 • อิสลามกับการเมือง

  อิสลามกับการเมือง

 • ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 • กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด

  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด

 • ขายของออนไลน์ ภาษีออนแอร์

  ขายของออนไลน์ ภาษีออนแอร์

 • London book sanctuary

  London book sanctuary

 • อุตุนิยมวิทยาการเกษตร

  อุตุนิยมวิทยาการเกษตร

 • ขัตติยะประเพณี

  ขัตติยะประเพณี

 • การสร้างสำนึกพลเมือง

  การสร้างสำนึกพลเมือง

 • คู่มือนักวิจัยมือใหม่ : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

  คู่มือนักวิจัยมือใหม่ : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์

News & Events

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ