QuickLinkh 15

Semester 1/2019 
(15 Jul-25 Nov 2019)

Mon-Fri 8.00am-8.00pm
Sat-Sun 11.00am-7.00pm

View all opening hours

ถ้าอยากขายซุปต้องขายขนมปังด้วย / ยะมะดะ มะซะรุ ผู้เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ ผู้แปล, กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561

หนังสือ ถ้าอยากขายซุปต้องขายขนมปังด้วย เล่มนี้แนะนำวิธีขายตามแนวทางของผู้เขียนที่ไม่ใช่วิธีปกติที่คุ้นเคย ด้วยการเปลี่ยนวิธีขายให้เข้ากับยุคสมัย แม้ว่าจะตั้งอยู่บนพื้นฐานเดิมคือ องค์ประกอบ
3 ประการคือ สินค้า ผู้ซื้อ และร้านค้าหรือบริษัท หากเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในการขายแตกต่างไปจากเดิม โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านการตลาด หรือการโฆษณา ให้มี
การเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกัน ในลักษณะของการทำงานเป็นทีม บนพื้นฐานอันมี สินค้า ผู้ซื้อ และร้านค้าหรือบริษัท รวมอยู่ครบเพื่อสร้างโครงสร้างขึ้นมา หนังสือเล่มนี้แนะนำเทคนิคการขายหลายแบบ
เช่น ขายด้วยเทคนิค "แต่" ขายด้วยเทคนิค "แผลง" และขายด้วยเทคนิค "สลับ" และมองหาวิธี "มัดใจ" โดยวิเคราะฆืพฤติกรรมผู้บริโภคแบบง่ายๆ

Call No. HF5438.25 .ม112 2561

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด

Books Recommendation

 • ร็อกศึกษา : สุนทรียะ-การเมือง-พื้นที่

  ร็อกศึกษา : สุนทรียะ-การเมือง-พื้นที่

 • The Netherlands at its best

  The Netherlands at its best

 • กาแฟโครงการหลวง : กาแฟของพ่อหลวง / พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2561

  กาแฟโครงการหลวง : กาแฟของพ่อหลวง / พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2561

 • ทำธุรกิจ เริ่มจาก 10 ให้ได้ 100

  ทำธุรกิจ เริ่มจาก 10 ให้ได้ 100

 • ร้อยเรื่องเล่า ตอน การฑูต 5 มี

  ร้อยเรื่องเล่า ตอน การฑูต 5 มี

 • An introduction to the edible, poisonous and medicinal fungi of Northern Laos

  An introduction to the edible, poisonous and medicinal fungi of Northern Laos

 • ศิลปะการเขียน พระ นาง ยักษ์ ลิง

  ศิลปะการเขียน พระ นาง ยักษ์ ลิง

 • ถ้าอยากขายซุปต้องขายขนมปังด้วย

  ถ้าอยากขายซุปต้องขายขนมปังด้วย

 • การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียน และอาเซียน+3

  การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียน และอาเซียน+3

 • เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / ทอม มาร์ติน

  เทคนิคขายบนโลกดิจิทัล / ทอม มาร์ติน

Research Support

 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • พร้อมให้บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

Facilities

News & Events