นางวนิดา ศรีทองคำ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

Mrs. Wanida Srithongkham Director
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาววาทินี เขมากโรทัย
รองผู้อำนวยการ ด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบริการ

Miss Watinee Khemakarothai
Deputy Director for Human Resources and Service Development
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางนงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรม
รองผู้อำนวยการ ด้านบริหารและวิเทศสัมพันธ์


Mrs. Nongluck Thiengtham Deputy Director for Administration and International Affairs
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นาง เพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ


Mrs. Pensupa Kaewpitthayaporn Deputy Director for Academic Affairs
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นาย ณัฐวุฒิ นันทปรีชา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครือข่ายและสื่อสารทางวิชาการ

 

Nuttawuth Nantapreecha

Assistance Director of Library Network and Scholarly Communication
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านกิจการพิเศษ


Miss Sasiya Keawnuy Assistant to the Director for Special Projects
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

Apiyos Rienvipattana Assistant to the Director
for Data and Information Science
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางกาญจนา วสุสิริกุล
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ


Mrs. Kanchana Wasusirikul
Head, Office of the Secretary
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางคุณวันเพ็ญ ปรีตะนนท์
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

Miss Wanpen Pretanon
Head, Information Resource Management Division
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวสุพรรณี หงส์ทอง
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ


Miss Supannee Hongthong
Head, Information Division
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายชาญณรงค์​ เผือกพูลผล
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


Mr.Chanarong Peakpoolpol
Head, Information Technology Division
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายสิงห์ทอง ครองพงษ์
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา


Mr.Singtong Krongpong
Head, Educational Technology Division
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวพฎา พุทธสมัย
หัวหน้าหอจดหมายเหตุ


Miss Pada Bhudhasamai
Head, Kasetsart University Archives
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาว กิตติยา ขุมทอง
หัวหน้าฝ่ายบริการ

Miss Kittiya Khumtong
Head,Services Divisiongoogle FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website