ฐานข้อมูล Testing and Education Reference Center เป็นฐานข้อมูลที่ให้ผู้ใช้ได้ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ อาทิเช่น TOEIC, TOEFL, GRE, GMAT และแบบทดสอบอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถใช้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ผ่านทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

     มีบททดสอบแยกไว้ตามระดับการศึกษา ผู้ใช้สามารถเลือกอ่านหนังสือเตรียมสอบทั้งแบบ Online หรือ Offline  หรือจะทดลองทำ Quiz สั้น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำข้อสอบก็ได้   ผู้ใช้สามารถยกเลิกการทำ บันทึกการทำแบบทดสอบ และมีการรายงานผลคะแนนให้ผู้ใช้ทราบ


 
 
 

News & Events