สำนักหอสมุด มก. มีบริการ Co-Working Space เป็นพื้นที่นั่งอ่านและทำงานรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้เกิดไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ และตอบสนองการทำงานที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดย “ห้อง Be Inspired” ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (ห้องตรงข้ามเคาน์เตอร์บริการ Laptop)


      หากผู้ใช้บริการท่านใดสนใจพื้นที่ทำกิจกรรม เช่น อบรม ประชุม บรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Workshop หรือเป็นพื้นที่นำเสนอ/จัดแสดงผลงานต่าง ๆ สามารถจองห้องผ่านการสแกน QR code ที่ป้ายหน้าห้องหรือภายในห้อง หรือเข้าไปจองในระบบผ่านลิงก์ https://bit.ly/2Qnms5H หากต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร. 02-942-8616 ต่อ 217 (คุณชนารัตน์) ได้ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)