Article Index

    

“Be Inspired” by Yourself
Co-working Space รูปแบบใหม่ นั่งเล่นก็ได้ ทำงานก็ดี!

สำนักหอสมุดให้บริการ Co-working Space รูปแบบใหม่ ณ ห้อง “Be Inspired” by Yourself ชั้น 1 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนิสิต อาจารย์/นักวิจัย และบุคลากร มก. นั่งอ่านหนังสือหรือจัดกิจกรรม/ประชุมกลุ่ม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/การสอนหรือติว (ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์)

รูปแบบการให้บริการ

  1. พื้นที่นั่งอ่าน แบบเดี่ยว กลุ่ม หลากหลายรูปแบบ เลือกนั่งได้ตามใจชอบ
  2. โต๊ะประชุมแบบกลุ่มกึ่งทางการ เพื่อความสะดวกมากขึ้นในการทำงานกลุ่มหรือประชุม
  3. คอมพิวเตอร์เพื่อการค้นหาหนังสือห้องสมุดและการเรียนรู้ สามารถใช้บริการได้สะดวกโดยไม่ต้องจองหรือยืมล่วงหน้า
  4. บริการเครื่องดื่มและของว่างเพื่อสุขภาพ KU Milk นมและไอศกรีมหลากหลายรสชาติ
  5. บริการรับจองห้องสำหรับนิสิต อาจารย์/นักวิจัย และบุคลากร มก. เพื่อใช้จัดกิจกรรม/ประชุมกลุ่ม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/การสอนหรือติว (ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์) โดยต้องมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คนขึ้นไป **ห้องนี้สามารถรองรับได้สูงสุดจำนวน 40 คน** โดยการจองต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันขึ้นไป ลงทะเบียนจองใช้ห้องล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/2Qnms5H

เวลาทำการห้อง Be Inspired
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 20.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 11.00 - 19.00 น.


ช่วงขยายเวลา (ช่วงสอบกลางภาค - ปลายภาค)
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 24.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 19.00 น.

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ : วันเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวชนารัตน์ ยิ้มแฉ่ง โทร. 0 2942 8616 ต่อ 217, 123, 139 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(กรณีพบปัญหาที่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์บริการอินเทอร์เน็ต หรือ Notebook/Laptop และ Tablet ชั้น 1 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ)


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ