20200106 Share for Child

     ของที่คุณเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้ ยังมีประโยชน์ต่ออีกหลายคนนะคะ เปลี่ยนสิ่งของเป็นน้ำใจ เพียงคุณเอามาแบ่งปันให้ในกิจกรรม "รักคือการให้ครั้งที่ 3 ในตอน Share for Child" โดยเราจะนำสิ่งของไปจำหน่าย ในวันที่ 13 ก.พ. 63 ณ สำนักหอสมุด และรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมด จะนำเข้าโครงการห้องสมุดเพื่อสังคม เพื่อนำไปปรับปรุงห้องสมุด ซื้ออุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านอ่างกระพงษ์ และ โรงเรียนนาป่ามโนรถ จังหวัดชลบุรี ต่อไป 

ผู้ใจดี สามารถนำสิ่งของมาร่วมบริจาคได้ที่ ห้อง Eco-Library ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-6478-9334 คุณศสิญา

สิ่งที่นำมาบริจาค ต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ สภาพดี พร้อมใช้งาน นะคะ เช่นพวก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หรือของใช้อื่นๆค่ะ


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ