art architecture source 60


Art & Architecture Source
เป็นฐานข้อมูลงานวิจัยรวบรวมบทความฉบับเต็มสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ มัฒนศิลป์ และพานิชศิลป์ อีกทั้งสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุด โดยนำเสนอบทความฉบับเต็มที่ครอบคลุมเนื้อหาวารสาร นิตยสาร และหนังสือต่างประเทศ พร้อมทั้งการจัดทำดัชนี บทคัดย่อ และบรรจุภาพประกอบหลายพันภาพ


Art & Architecture Source
covers a broad range of related subjects, from fine, decorative and commercial art, to various areas of architecture and architectural design. Providing over 600 full-text journals, more than 220 full-text books, and a collection of over 63,000 images, it is designed for use by a diverse audience, including art scholars, artists, designers, students and general researchers.

-->> More about Art & Architecture Source

Trial:1 Jan - 31 Jul 2020


 


onarchitec 70OnArchitecture เป็นคลังเก็บภาพและเสียงของสถาปัตยกรรมออนไลน์ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 โดยสถาปนิกชาวชิลี Felipe De Ferrari และ Diego Grass พร้อมกับนักจิตวิทยา Claudio Mesa ฐานนี้นำเสนอภาพพาโนรามาที่ลึกและมีรายละเอียดของผู้เขียนหลักผลงานประสบการณ์และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาสถาปัตยกรรม วิดีโอต้นฉบับเพื่อสนับสนุนสถาปัตยกรรมและการศึกษาด้านการออกแบบ
  

OnArchitecture เป็นห้องสมุดออนไลน์เฉพาะทางของวิดีโอที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คอลเล็กชั่นนี้มีวิดีโอสัมภาษณ์กับสถาปนิกร่วมสมัยผู้มีอิทธิพลจากทั่วโลกที่พูดคุยโดยตรงกับกล้องเกี่ยวกับงาน กระบวนการออกแบบและบทบาทของสถาปนิกและสถาปัตยกรรมในสังคมร่วมสมัย บทสัมภาษณ์เหล่านี้เสริมด้วยการถ่ายภาพบุคคลของโครงการสำคัญ ๆ ทั้งอาคารและสถานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งซึ่งพยายามรวบรวมประสบการณ์ทางกายภาพของพื้นที่ที่พวกเขาวาดภาพ OnArchitecture ให้เนื้อหาที่มีคุณภาพสูงที่เน้นและมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมร่วมสมัยพร้อมมุมมองระดับโลก

OnArchitecture is an audiovisual archive of architecture online, founded in 2012 by Chilean architects Felipe De Ferrari and Diego Grass along with psychologist Claudio Mesa. It offers a deep and detailed panorama of the world’s main authors, works, experiences and issues related to the field of architecture.

Trial:1 Jan - 31 Jul 2020