เวลาทำการ

 
ช่วงเปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (15 ก.ค. - 25 พ.ย. 2562)
จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น.
   
ช่วงขยายเวลาสอบกลางภาค (19 ส.ค.-8 ก.ย. 2562)
จันทร์-ศุกร์ 8.00-24.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-19.00 น.
   
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ
   
หมายเหตุ:
-วันหยุดนักขัตฤกษ์     ปิดบริการ

-->ปฏิทินการศึกษา2562Academic Calendar2019