สถิติการให้บริการของสำนักหอสมุด 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 
   
ประเภทบริการ จำนวน (ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ 66,725
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 10,553,238
บริการยืมสิ่งพิมพ์ 74,213
บริการ Research square 2,953
บริการยืมสื่อโสตทัศนวัสดุ 1,251
บริการยืม Laptop 23,146
บริการยืมเครื่อง Tablet 3,288
บริการจองใช้เครื่อง Desktop 57,294
บริการองใช้ห้องศึกษาเดี่ยว \ กลุ่ม 12,538

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website