บริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารฉบับล่าสุด มีมุมโซฟานั่งสบายให้ผู้ใช้บริการได้อ่านข่าวสารอย่างผ่อนคลาย

ขั้นตอนการใช้บริการ

ผู้้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือบัตรสมาชิกประเภทบุคคลภายนอกไม่เช่นนั้น จำเป็นต้องซื้อคูปองเพื่อเข้าใช้บริการ

เวลาการให้บริการ

ตามเวลาเปิดทำการของห้องสมุด

ผู้ที่สามารถใช้บริการได้

นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบุคคลทั่วไป

ใช้บริการได้ที่

ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ