คู่มือการใช้ฐานข้อมูลและบริการของสำนักหอสมุด

Databases & Tools User Guide  Remark
หลักการสืบค้น  PDF  
EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text Link สกอ. บอกรับ
Endnote Link  
EZproxy Link  
Full-Text Finder (Ebsco A-Z) Link  
Journal Quartile Score Link  
Mendeley Link  
Turnitin  Link  
     
Dissertations & Thesis
EBSCO Open Dissertations    
KU e-Thesis  Link  
ProQuest Digital Dissertations  PPT สกอ. บอกรับ
TDC (ThaiLIS Digital Collection) PDF  
     
E-Books
KU eBook Collection Link e-book จัดซื้อตามโครงการ eBook 4Plus
2eBook Digital Library  PDF  
Audiobook Collection (Ebsco)  Link  
CAB eBooks  PDF  
CABI Animal Health and Production Compendium PDF  
CABI Aquaculture Compendium PDF  
CABI Crop Protection Compendium PDF  
CABI Forestry Compendium PDF  
CABI Horticulture Compendium PDF  
Cambridge Books Online PDF   
Ebsco eBooks Collection   Link  --Adobe Acrobat Reader (อ่านหนังสือแบบ Online)
PDF  --Adobe Digital Edition (อ่านหนังสือแบบ Offline)
Emerald eBook Series  PDF  
Gale Virtual Reference Library  PDF  
IET Digital Library  Link  
Knovel  PDF  
Link  
Oxford Scholarship Online  PDF  
Science Direct eBooks  PDF  
SpringerLink (E-books)  PDF  
Taylor & Francis eBooks  Link  
Wiley eBooks  PDF  
World Scientific eBooks  PDF  
     
E-Journals & Reference Databases
     
Academic Search Complete  PPT สกอ. บอกรับ
ACM Digital Library  PPT  สกอ. บอกรับ
ACS Publications  PPT  สกอ. บอกรับ
AIP Journals  PDF  
Annual Reviews (AR)  PPT  
APS Journals  PDF  
ASCE    
ASME    
Business Source Complete    
CAB Direct  PPT  
PDF1  
PDF2  
Computer & Applied Sciences Complete (CASC)    สกอ. บอกรับ
EconLit™ with Full Text    
Emerald Management  PPT  สกอ. บอกรับ
IEEE/IET Electronic Library (IEL)  PPT  สกอ. บอกรับ
ISI Web of Science  PPT สกอ. บอกรับ
National Geographic Virtual Library PDF  
Project Euclid PPT  
Sage Journals PDF  
Science Online & Science Now    
ScienceDirect  PDF

สกอ. บอกรับ 4 สาขาวิชา
สำนักหอสมุด บอกรับ 1 สาขาวิชา

SciFinder Link  
Scopus --PDF 
--PPT
 
SpringerLink Journal  PPT สกอ. บอกรับ
Taylor & Francis Journals    
Wiley Online Library PDF  
     
 e-Newspapers  
 iQNewsclip  Link  
 NewsCenter  Link  
     
 Language Learning
Gale Lingo  Eng  
  Thai  
Testing and Education Reference Center (TERC) Brochure-Eng  
  Brochure-Thai  
     

 

เอกสารแนะนำบริการของสำนักหอสมุด

Service User Guide Remarks
การยืมต่อด้วยตนเอง (Renew) PDF  
การจองหนังสือที่มีผู้ยืมออก PDF  
การสืบค้นบทความวารสารภาษาไทย PDF  
Link  
บริการนำส่งหนังสือและสำเนาบทความวารสารตามคำขอ (Service Delivery) Link  
     
บริการยืมและถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan-ILL)    
--ระหว่างวิทยาเขต (KU Campus) Link  
--ระหว่างมหาวิทยาลัย (Other Univ) Link  
     
     

 


 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ