สำนักหอสมุดบริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพาและแท็ปเล็ต เพื่อใช้ภายในอาคารสำนักหอสมุดทั้ง 2 อาคาร รวมถึงบริเวณห้องสมุดในสวน ซึ่งมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีคอมพิวเตอร์พกพาจำนวน 100 เครื่อง และแท็ปเล็ต จำนวน 20 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต เพียงผู้ใช้บริการล็อกอินด้วย Username และ Password ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ตรวจดูอุปกรณ์ในกระเป๋าคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็ปเล็ตที่ได้รับ ว่ามีอุปกรณ์ครบถ้วนหรือไม่ หากอุปกรณ์ไม่ครบ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที
 3. กรุณาเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นส่งคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด หากส่งคืนเกินกำหนด จะต้องชำระค่าปรับชั่วโมงละ 200 บาท (ระเบียบการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและแท็ปเล็ต)

  เวลาการให้บริการ

  จันทร์ – ศุกร์    เวลา 08.30 – 19.30 น.(หรือส่งคืนก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที)
  เสาร์  - อาทิตย์ เวลา 11.00 - 18.30 น. (หรือส่งคืนก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที)

  ผู้ที่สามารถใช้บริการได้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์ ยืม-คืน แล็ปท็อปและแท็ปเล็ต ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

 
 

2019 Annual Report

Roadshow 2019

ความต้องการของผู้ใช้บริการ