สำนักหอสมุด ให้บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย “Research Square” บริเวณชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ เพื่อการค้นคว้าวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกำหนดไว้เป็นเขตงดใช้เสียง (Quiet Zone) โดยจัดเป็นโซนนั่งอ่าน จำนวน 4 โซน (โซน K U L C) ประกอบด้วย

 

Zone

จำนวนที่นั่ง

หมายเหตุ

K

32

K1 – K32

U

32

U1 – U32

L

18

L1 – L18

C

15

C1 (ห้องศึกษากลุ่ม)

6

C2 (ห้องศึกษากลุ่ม)

6

C3 (ห้องศึกษากลุ่ม)

    
     พร้อมบริการ Internet Wifi และ อุปกรณ์ปลั๊กต่อทุกที่นั่งเดี่ยว ผู้ใช้บริการสามารถยืมคอมพิวเตอร์ แลปทอปหรือแทปเลตมาใช้บริการที่โซนนี้ได้ตลอดวัน เวลาการให้บริการ

 

วัน

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

ช่วงปิดภาคการศึกษา

จันทร์ - ศุกร์   

08.30 - 19.30 น.

08.30 - 16.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 

11.00 - 18.30 น.

ปิดบริการ


     ขั้นตอนการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับคีย์การ์ดในการเข้าออกใช้บริการพื้นที่ส่วนนี้ ณ เคาน์เตอร์อินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

**หมายเหตุ** พื้นที่นั่งอ่าน Research Square ชั้น 5 ให้บริการเฉพาะ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น